29 10 2011

Urfa Deyim, Söz Grubu ve Deyişleri

Urfa Deyim, Söz Grubu ve Deyişleri     Abamor un pabrikası olsa dayanmaz: (Urfa’nın ilk fabrikası.) Çok para harcayan kişileri uyarmak veya kınamak için söylenir. Ebdesınde-namazında:Dürüst -veya, dindar  kişiler için kullanılan bir ifade tarzı. Ac kabadayı: Beş parasız olduğu halde fiyaka yapan kişiler için kullanılır. Aclıxtan nefesı koxi : Yoksul- gariban, parasız kişilerin durumunu anlatan bir söz. Aç karnına acı sakız : Aç karnına yenen veya içilen uygunsuz şeyler için. ‘Bu kehve nedir böyle,  sebbeh sebbeh getirmişsen; aç qarna acı saqız!’ Açığını kapat-: Birisinin hatasını telafi etmek. Açıx ekmek: Lavaş ekmek. Açıx vermax : Yaptığı bir yanlışı belli etmek. A dı gel ha: ‘Bak şimdi’, ‘oldu mu yani’ gibi anlamlarda kullanılır. Adam yoxlığında adamdan sayıl-: Çevrede kayda değer bir insanın bulunmadığı durumlarda sıradan kişilerin itibar görmesi. Adı ki: Sözde. “Adı ki okıla gidiysen; nasıl Türkiye’nin başkentinı bilmisen!” “Daha onı göstertmediler; o lise ikinın konısı!” Adım at-: Bir işe başlamak, girşimek. Adını deliye koymış, götünı çalıya: Bilerek saçmalayan kişi için kullanılır.            Ağ kazanı koyıp kara kazanı mı endirdıx: Arkadaşına (örneğin eşya taşıma hususunda) yardım eden kişilerce söylenir.  ‘Çok yoruldun’ sözüne karşılık, ‘yok canım, ne yaptım ki; ağır yük mü kaldırdım sanki’ anlamında. Ağa kelle yimiş: Rehavet çöken yahut yan gelip yatan kişileri tanımlamak i... Devamı