22 01 2012

Melmeketın halı ne olacax..!

Melmeketın halı ne olacax..!   -Mıtrıp Mame; haşımiye meydanında bi kenara çekılmış antenlerını de açmış, saxı solı diks'edidı. -Bi arxadaşı geçerken Mame'nın bu halını görünce, gendıne sori.. -Xermı Mame béle kara kara niye düşinisen kı, bi durım mı var..? -Yav kardaş ne düşınmiyım kı..Bı tozçıların halına baxiyam üzıliyem.Adamlar yerı sıpıriler, iki adım atmadan insanlar bi daha yerlere, ellerındekı çer çöpü  boca ediler. -Eskıden tozçılarımız zıvaxlardakı ve çarşıdakı at-eşek fışkısınan baş edemilerdı, şındıde diğer mehlükatların attıxı fışkılarnan baş edemiler. -Kafaya taxma Mame kardaş, -Bu melmeket béle gelmış bélede gıdecax.

79
0
0
Yorum Yaz